Belöningssignal / Förstärkningssignal

18.06.2019

Jag har insett hur viktigt det är att skilja på mina belöningssignal och förstärkningssignal, och när jag är tydlig med det, så blir det mycket tydligare och lättare för hunden oxå.. Så, här ska jag försöka förklara lite hur jag tänker kring skillnader och användande av dessa signaler.

En BELÖNINGSSIGNAL är något jag använder för att berätta för min hund att där gjorde du något riktigt bra, och det kommer en belöning. De olika belöningssignalerna jag har är klicker, "YES" & "Taden" Och alla dessa är betingad in så att hunden förstår att det kommer en belöning, eller att den får ta belöningen. KLICKER använder jag när jag tränar frivilliga beteenden med min hund, och vill markera när den gör rätt, oftast är belöningen godis. Jag vill att hunden ska vara aktiv och erbjuda beteenden när jag använder klicker.

"YES" använder jag när jag tränar med signal, ex.vis för att markera något hunden gör bra under fotgående, eller att den springer in i rutan, och då kommer det en belöning, eller hunden får ta belöningen om den är framme.

"TADEN" använder jag om jag har belöning bakom hunden som den ska få ta, eller att jag har belöning i höger hand, där hunden ska gå bakom mig för att ta den, från ex.vis fotgående.

När hunden har fått sin belöningssignal får den bryta det beteendet som ledde till belöningssignalen och ta belöningen eller röra på sig. Det är viktigt att använda signaler du inte säger så ofta i vardagen till hunden, då nöts de snabbt ut.

En FÖRSTÄRKNINGSSIGNAL använder jag för att berätta för hunden att den gör rätt, och att den ska fortsätta med det den gör, för då kommer den att få en belöningssignal. Jag använder oftast "BRAA" som förstärkningssignal. Då ska hunden fortsätta jobba och inte bryta det den gör för att få en belöning.

Ju duktigare hunden blir, ju mer tyst blir jag, och en förstärkningssignal blir då att vi fortsätter och att jag är tyst och tävlingslik, men under inlärningen använder jag mig av "BRAA" Det är viktigt att använda detta när hunden gör rätt och är duktig, och inte för att få den att göra det vi vill..

Jag ser väldigt många hundar på kurs som blir förvirrade över våra signaler, ibland är "BRA" en belöningssignal, där vi belönar hunden efter vi sagt det, för att i nästa stund bli frustrerad över att hunden bryter en position när vi säger "BRA"..

Det är upp till var och en att använda de signaler man vill, jag rekommenderar signaler som är korta och tydliga och som inte används i vardagen i andra situationer.

Vad har ni för belöningssignal / förstärkningssignal?